Позив за пријаву имовине

Позивају се грађани општине Нови Кнежевац који нису пријавили, a поседују или користе неку од следећих врста

18.03.2016.

Више деце у ПУ „Срећно дете“

Скупштинском одлуком од 01.01.2016. године родитељи деце јасленог узраста и родитељи деце на полудневном боравку у

17.03.2016.