Студентске стипендије

Општина Нови Кнежевац је расписала конкурс за студентске стипендије и наставља помоћ свим својим студентима. Право

30.12.2015.