Студентске стипендије

Општина Нови Кнежевац је расписала конкурс за студентске стипендије и наставља помоћ свим својим студентима. Право

Конкурси 30.12.2015.