ПОЉОПРИВРЕДА ЗА 2018 .ГОДИНУ

-ПСС доо КИКИНДА организује предавање за пољопривредне произвођаче у Банатско Аранђелово

-ПСС доо КИКИНДА организује предавање за пољопривредне произвођаче у Ђали

POLJOPRIVREDNA STRUČNA SLUŽBA KIKINDA DOO U SARADNJI SA SO NOVI KNEŽEVAC ORGANIZUJE PREDAVANJE NA TEMU:IPARD PROGRAM

-ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ДРЖАОЦЕ ЖИВОТИЊА ПРЕУЗМИТЕ ОВДЕ(ПДФ)

ОБАВЕШТЕЊЕ О КОНКУРСИМА РАЗВОЈНОГ ФОНДА ЗА 2017.ГОДИНУ

-ЗА РЕГИСТРОВАНА ПОЉОПРИВРЕДНА ГАЗДИНСТВА РАСПИСАНИ СУ СЛЕДЕЋИ КОНКУРСИ:

1.КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ
2.КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА
3.КОНКУРС ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА У ПОЉОПРИВРЕДИ

-ЗА ПРАВНА ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ РАСПИСАНИ СУ СЛЕДЕЋИ КОНКУРСИ:

1.КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА
2.КОНКУРС ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ТРАЈНА ОБРТНА СРЕДСТВА
3.КОНКУРС ЗА КРАТКОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ОБРТНА СРЕДСТВА

-OБАВЕШТЕЊЕ ЗА „ШУМАДИЈА САЈАМ“ У КРАГУЈЕВЦУ ПОГЛЕДАЈТЕ ОВДЕ

-ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ЗАХТЕВА ДА НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ПО ОСНОВУ СТОЧАРСТВА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

1)ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА УДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-NYILVÁNOS FELHÍVÁS AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ, TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET BÉRLETI ELŐNYJOGÁNAK BIZONYÍTÁSÁRA TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2018-AS ÉVRE ITT

2)ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА БЕЗ ПЛАЋАЊА НАКНАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-NYILVÁNOS FELHÍVÁS AZ ÁLLAMI TULAJDONBAN LÉVŐ, TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN TALÁLHATÓ MEZŐGAZDASÁGI FÖLDTERÜLET ILLETÉK NÉLKÜLI HASZNÁLATI JOGÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG TERÜLETÉN A 2018-AS ÉVRE ITT

-ЗАХТЕВ за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини ,по основу узгоја и држања животиња ,на територији општине Нови Кнежевац за 2018 погледај ОВДЕ

-ЗАХТЕВ за утврђивање броја условних грла за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини по основу сточарства погледај ОВДЕ

-ИЗЈАВА ППЗ – ПРАВНО ЛИЦЕ ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ

-ИЗЈАВА ППЗ – ФИЗИЧКА ЛИЦА ПОГЛЕДАЈ ОВДЕ