Lakosság

A 2004-es esztendőben Törökkanizsa község lakosságának száma 12.550 volt. A község területén 9 település van, amelyek 5 helyi közösséghez tartoznak.

A törökkanizsai összlakosság 58.3%-át a városi lakosság alkotja, míg 2002-ben az összlakosság 55,7 %-át képezték a városi háztartások.

Törökkanizsa község összlakosságának valamivel több, mint felét a férfiak alkotják (51,4 %). A lakosság korcsoportját tekintve az összlakosság legnagyobb hányadát a 20-39 évesek képezik (25%), míg Törökkanizsán a 40-49 évesek alkotják az összlakosság 16.3%-át. Az idősebb korosztály (65 éven felüliek) ugyancsak az összlakosság jelentős hányadát képviseli – 17.4 %-kal. A nemek eloszlása tekintetében a lakosság eddigi, egyenlő százalékaránya a 60 éven felüli nők esetében növekvő irányú.

TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG LAKOSSÁGÁNAK KOROSZTÁLY SZERINTI ÖSSZETÉTELE

Kor Lakosságszám
0-tól 4 év 577
5-től 9 év 596
10-től 14 év 785
15-től 19 év 916
20-tól 24 év 914
25-től 29 év 768
30-tól 34 év 714
35-től 39 év 871
40-től 44 év 1060
45-től 49 év 1052
50-től 54 év 757
55-től 59 év 666
60-tól 64 év 757
65-től 69 év 759
70-től 74 év 719
75 évtől idősebb 788
Ismeretlen 31

TÖRÖKKANIZSA KÖZSÉG LAKOSSÁGÁNAK NEMZETI HOVATARTOZÁS SZERINTI ÁTTEKINTÉSE

Nemzeti hovatartozás Lakosságszám A lakosság száma (%-ban)
Szerbek 7725 60%
Magyarok 3864 30%
Romák 655 4,7%
Egyéb 731 5,3%
Összesen 12975 100%

A község területén 36 menekült és 96 áttelepült személy él, legtöbbjük Törökkanizsa lakott településen.