Додељене студенске стипендије

Општинско веће Општине Нови Кнежевац је једногласно донело одлуку да подржи 85 студената из наше Општине и додели им

26.02.2016.