Позив за пријаву имовине

Позивају се грађани општине Нови Кнежевац који нису пријавили, a поседују или користе неку од следећих врста

18.03.2016.